Elenco


Profissional

YURI KAME
YURI KAME

PosiçãoGOLEIRO
Data Nasc.28/01/1996

THIAGO IGOR
THIAGO IGOR

PosiçãoGOLEIRO
Data Nasc.18/07/1999

VICTOR DANTAS
VICTOR DANTAS

PosiçãoZAGUEIRO
Data Nasc.17/08/2000

DIEGO FRACAROLLI
DIEGO FRACAROLLI

PosiçãoZAGUEIRO
Data Nasc.23/09/1998

MATHEUS FELIPE
MATHEUS FELIPE

PosiçãoZAGUEIRO
Data Nasc.20/05/1998

SAMIR CHAHOUD
SAMIR CHAHOUD

PosiçãoZAGUEIRO
Data Nasc.03/06/2004

MANOEL JUNIOR
MANOEL JUNIOR

PosiçãoLATERAL
Data Nasc.14/04/1996

IGOR MENEGHEL
IGOR MENEGHEL

PosiçãoLATERAL
Data Nasc.09/07/1997

AUGUSTO MASUT
AUGUSTO MASUT

PosiçãoLAT. DIREITO
Data Nasc.19/12/2004

JOÃO VITOR BETT
JOÃO VITOR BETT

PosiçãoLAT. ESQUERDO
Data Nasc.02/03/2004

GABRIEL RODRIGUES
GABRIEL RODRIGUES

PosiçãoLAT. DIREITO
Data Nasc.27/03/2002

ANDRÉ AZEVEDO
ANDRÉ AZEVEDO

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.12/07/2004

GABRIEL MELLO
GABRIEL MELLO

PosiçãoMEIA
Data Nasc.08/02/1998

GUILHERME MENDES
GUILHERME MENDES

PosiçãoMEIA
Data Nasc.15/09/2003

DIEGO GUSTAVO
DIEGO GUSTAVO

PosiçãoMEIA
Data Nasc.19/06/2004

IGOR DANIEL
IGOR DANIEL

PosiçãoMEIA
Data Nasc.22/03/2004

TONNY PASSOS
TONNY PASSOS

PosiçãoATACANTE
Data Nasc.03/08/1999

GUSTAVO DOURADO
GUSTAVO DOURADO

PosiçãoATACANTE
Data Nasc.23/04/2004

FILIPE RENAN
FILIPE RENAN

PosiçãoATACANTE
Data Nasc.23/01/1998

JOÃO FELIPE
JOÃO FELIPE

PosiçãoEXTREMO
Data Nasc.12/08/2003

Sub 17

VICTOR HUGO
VICTOR HUGO

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.9/6/2006

SAMUEL DE JESUS
SAMUEL DE JESUS

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.14/2/2006

RAFAEL POLPETA
RAFAEL POLPETA

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.26/7/2006

MATHEUS VIEIRA
MATHEUS VIEIRA

PosiçãoLAT. ESQUERDO
Data Nasc.2/8/2005

MARCO ANTÔNIO
MARCO ANTÔNIO

PosiçãoGOLEIRO
Data Nasc.6/5/2006

KAZU IMURA
KAZU IMURA

PosiçãoMEIA
Data Nasc.15/2/2005

JOÃO GABRIEL
JOÃO GABRIEL

PosiçãoMEIA
Data Nasc.31/7/2005

GUILHERME FELIX
GUILHERME FELIX

PosiçãoGOLEIRO
Data Nasc.3/6/2006

EDUARDO ANDRADE
EDUARDO ANDRADE

PosiçãoLAT. DIREITO
Data Nasc.27/2/2006

CAIO JOSÉ
CAIO JOSÉ

PosiçãoZAGUEIRO
Data Nasc.10/5/2005

ARTHUR NEISSER
ARTHUR NEISSER

PosiçãoEXTREMO
Data Nasc.5/3/2005

ADRIAN
ADRIAN

PosiçãoMEIA
Data Nasc.18/1/2006

Sub 15

VINICIUS PROGETTI
VINICIUS PROGETTI

PosiçãoEXTREMO
Data Nasc.7/4/2008

VICTOR CRETUCHI
VICTOR CRETUCHI

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.9/8/2007

ROMULO ELÍSIO
ROMULO ELÍSIO

PosiçãoZAGUEIRO
Data Nasc.4/8/2007

JOSÉ PEDRO
JOSÉ PEDRO

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.16/6/2008

GUSTAVO OLIVEIRA
GUSTAVO OLIVEIRA

PosiçãoLAT. ESQUERDO
Data Nasc.9/8/2007

GUSTAVO HENRIQUE
GUSTAVO HENRIQUE

PosiçãoEXTREMO
Data Nasc.20/3/2007

ENZO MASTELARO
ENZO MASTELARO

PosiçãoZAGUEIRO
Data Nasc.25/7/2007

JUAN PABLO
JUAN PABLO

PosiçãoGOLEIRO
Data Nasc.2/8/2008

JOÃO STUANI
JOÃO STUANI

PosiçãoLAT. DIREITO
Data Nasc.17/4/2008

Sub 13

THIAGO SZEMBER
THIAGO SZEMBER

PosiçãoATACANTE
Data Nasc.30/7/2009

LUCAS BRANDÃO
LUCAS BRANDÃO

PosiçãoGOLEIRO
Data Nasc.14/2/2009

LUCAS BASSIL
LUCAS BASSIL

PosiçãoEXTREMO
Data Nasc.3/4/2009

JOÃO ZANI
JOÃO ZANI

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.22/1/2009

GUSTAVO MARQUES
GUSTAVO MARQUES

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.1/4/2009

ENZO MANTOVANI
ENZO MANTOVANI

PosiçãoMEIA
Data Nasc.30/3/2009

PEDRO
PEDRO

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.10/7/2009

Sub 11

SJNEIDER FORLAN
SJNEIDER FORLAN

PosiçãoLAT. ESQUERDO
Data Nasc.23/10/2010

LUIZ FERNANDO
LUIZ FERNANDO

PosiçãoMEIA
Data Nasc.20/12/2010

JOÃO PLAZA
JOÃO PLAZA

PosiçãoATACANTE
Data Nasc.29/12/2010

JOÃO PEDRO
JOÃO PEDRO

PosiçãoZAGUEIRO
Data Nasc.4/3/2010

ENZO MOREIRA
ENZO MOREIRA

PosiçãoVOLANTE
Data Nasc.11/5/2010

ARTHUR BOMFIM
ARTHUR BOMFIM

PosiçãoEXTREMO
Data Nasc.1/6/2011

ABNER BELAFONTE
ABNER BELAFONTE

PosiçãoLAT. DIREITO
Data Nasc.8/1/2011

MÁRIO SÉRGIO
MÁRIO SÉRGIO

PosiçãoGOLEIRO
Data Nasc.20/10/2011

BERNARDO
BERNARDO

PosiçãoEXTREMO
Data Nasc.11/3/2011

FELIPE
FELIPE

PosiçãoMEIA
Data Nasc.10/9/2010